MAREK UNČOVSKÝ

Předseda představenstva

V podnikání jsem se vždy řídil heslem „méně je více“. Myslím si, že se toto heslo otisklo do aktivit RN Solutions a.s. V AVANTu, který je jedničkou mezi správci fondů kvalifikovaných investorů cílíme na efektivitu poskytovaných služeb a jejich šíři. V developmentu podporujeme projekty prémiové kvality s jedinečnými charakteristickými vlastnostmi. V oblasti gastronomie provozujeme například restauraci Aureole na pražském Pankráci, která se nachází 109 m nad zemí. Z jedné strany restaurace vidíte na Pražský hrad a z druhé za dobré viditelnosti vidíte Krkonoše. Podobné unikum najdeme i v dalších oblastech našeho investičního zájmu. Nesoutěžíme tedy na trhu cenou, ale kvalitou. Těší mě, že podobně smýšlející máme i naše investory. Lidi, kteří chtějí jako my něco výjimečného, kde důležitější než výše zhodnocení jejich investice je její samotná bezpečnost a kvalita projektu, do kterého s námi investují. Vám všem děkuji za přízeň a věřte, že budu dbát na to, aby RN Solutions a.s. vždy zhodnocovala Vaše prostředky pouze ve výjimečných projektech.

O NÁS

Od roku 2009 investiční skupina RN Solutions a.s. získala do svého portfolia desítky firem, které revitalizovala a následně se ziskem prodala. V současnosti investice skupiny směřují do těchto odvětví: energetiky, nemovitostí a správy majetku. Investice realizujeme převážně prostřednictvím nákupu investičních akcií třech významných fondů: AVANT Group SICAV, Nemomax a RN Tech. Jedná se o investice do různých oborů, kde AVANT Group SICAV vlastní investiční společnost AVANT, která spravuje majetek fondů kvalifikovaných investorů v objemu přes 80 MLD. Kč, Nemomax se zabývá developmentem a RN TECH SICAV, a.s. je technologický fond, který má ve svém portfoliu společnosti zabývající se např. energetikou, instalací vratové techniky či gastro provozů. V těchto společnostech drží RN Solutions a.s. majoritní část výkonnostních akcií, a zhodnocuje tak své dlouhodobé investice.

HISTORIE

V průběhu roku 2020 se skupina RN Solutions a.s. rozrostla na 21 společností. Řízení, ale i vykazování reálných hodnot těchto společností se stalo s ohledem na platné české účetní standardy velmi obtížné a pro naše investory i nedostatečně vypovídající. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli část portfolia prodat investičnímu fondu, který se zaměřuje na investice v technologických společnostech. V rámci této rozsáhlé transakce jsme v tomto fondu RN TECH zakoupili majoritní část výkonnostních akcií. Tento postup se nám již v minulosti velmi dobře osvědčil na našem nemovitostním portfoliu, které jsme převedli fondu Nemomax, jehož výkonnostní akcie také majoritně vlastníme, a v minulosti jsme tím zhodnotili naše aktiva nad úroveň 8 % p.a.

Investujte s fixním úrokem 5,8 % p.a.

Propagační sdělení: Cenné papíry "UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST RN Solutions a.s." nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Ve vztahu k nim byl ČNB schválen prospekt umožňující jejich veřejnou nabídku, který je možno spolu s dalšími informacemi získat na stránkách www.rn-solutions.cz v sekci Dokumenty. Prospekt nelze chápat jako potvrzení cenných papírů. Společnost RN Solutions a.s. důrazně doporučuje potenciálním investorům, aby si před svým investičním rozhodnutím řádně přečetli prospekt i všechny další informace, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.