Energetika
Přinášíme chytrá řešení
Gastro
Investice do proveřených společností
Prumysl a něco
Pouze prémiové projekty s vyšší přidanou hodnotou

KDO JSME

Jsme investiční skupina, která 11 let své historie usiluje o jediné – „růst“, a to nejen po stránce obchodní, ale i povahové. Myslíme si, že i společnost může mít svou povahu. A tou jsou nejen lidé, kteří danou společnost vedou, ale i všichni ti, kteří v ní pracují na operativních pozicích. Díky této filozofii se za 11 let své existence stala z RN Solutions a.s. investiční skupina, která aktivně investuje do oborů finanční správy aktiv, developmentu nemovitostí a technologií.

V RN Solutions a.s. jsme si prošli nákupem firem ve zmíněných oblastech, jejich řízením a nakonec i fází exitu. Současné aktivity skupiny jsou primárně investiční, a to právě v segmentech, ve kterých jsme získali cenné zkušenosti. Díky těmto zkušenostem a znalostem třech specifických oborů umíme směrovat naše investice přesně tam, kde jsme v minulosti působili jako výkonná, řídicí, ale i majetková složka. Pro naše investory je tedy toto know-how z běžných chodů firem zárukou, že s jejich penězi naložíme s maximální obezřetností a výnosem.

NAŠE REFERENČNÍ PROJEKTY

Dříve realizováno

NEMOCNICE POPRAD

Aktuální projekt fondu Nemomax

VIVA VRCHLABÍ

Aktuální projekt fondu Nemomax

VILA ROKOSKA

Dříve realizováno

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Dříve realizováno

FAKULTNÍ NEMOCNICE TRNAVA

Dříve realizováno

FAKULTNÍ NEMOCNICE
V MOTOLE

Investujte s fixním úrokem 5,8 % p.a.

Propagační sdělení: Cenné papíry "UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST RN Solutions a.s." nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Ve vztahu k nim byl ČNB schválen prospekt umožňující jejich veřejnou nabídku, který je možno spolu s dalšími informacemi získat na stránkách www.rn-solutions.cz v sekci Dokumenty. Prospekt nelze chápat jako potvrzení cenných papírů. Společnost RN Solutions a.s. důrazně doporučuje potenciálním investorům, aby si před svým investičním rozhodnutím řádně přečetli prospekt i všechny další informace, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.